Ackreditering/Certifiering

Ackreditering utfärdad av Swedac

Alla organisationer som tryckprovar, täthetsprovar och dylikt med gas, ska vara ackrediterade för detta.

Ackreditering innebär en fortlöpande kompetensprövning av kvalitetssystem och teknisk kompetens och utförs enligt den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Vi innehar både person- och företagscertifikat

För att få utföra läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation, service och underhåll på stationär kyl- luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, måste man vara personcertifierad. 
På B J Kylspecialisten har vi två personer med personcertifikat.

Om man sedan även installerar eller utför service och underhåll så måste även företaget vara certifierat.

Adress

Tjänster

Kontakt

Mobil